Firmy Praha s.r.o.

Firmy Praha s.r.o.

www.firmy-pha.cz

Zakládání společností na míru, prodej Ready made společností,
poskytujeme souhlas s umístěním sídla firmy,
provozujeme virtuální sídlo se službami virtuální kanceláře.

Poskytujeme souhlas s místem podnikání
pro společnosti a také OSVČ

Zakládáme společnosti s.r.o.
„na míru“ i „na klíč“

Prodáváme READY MADE společnosti
za nejlevnější cenu 16.900,-Virtuální sídlo firmy Praha / Firmy Praha s.r.o.

Virtuální sídlo firmy v Praze
» OBJEDNÁVKA Sídla firmy v Praze «
» za zvýhodněnou cenu 199 Kč «

Sídlo firmy Praha

Virtuální sídlo u nás! – hlavní důvody:

Sídlo firmy, na rozdíl od některých jiných zprostředkovatelů služeb tohoto
druhu, neposkytujeme ve sklepě, kočárkárně či v bytě, ale pro tyto účely
v nanejvýš vhodném nebytovém prostoru vedeném jako kancelář,
s přímým vstupem z Varšavské ulice na Vinohradech. Proto nehrozí
ze strany obchodního soudu jakékoliv nebezpečí vydání zákazu činnosti
z důvodu nevyhovujícího podnikatelského prostoru. Příjem korespondence
je zajištěný zřetelným označením obchodní společnosti na poštovní schránce
a přítomností našich pracovníků.

sídlo firmy prahaReady Made společnosti / Firmy Praha s.r.o.

Ready Made společnosti s.r.o.
» OBJEDNÁVKA Ready Made společnosti «
» za zvýhodněnou cenu 16 900 Kč «

Ready Made společnosti Praha

Struktura našich Ready Made společností:

Ready Made společnosti určené k prodeji mají v obchodním rejstříku zapsané
sídlo v Praze na Vinohradech, mají jediného společníka a jednoho jednatele.
Všechny námi nabízené Ready Made společnosti mají plně splacený
základní kapitál ve výši 200 000 Kč a jsou účetně i ekonomicky neaktivní.
V živnostenském rejstříku mají zapsaný soubor volných živností.
Na příslušném finančním úřadě je každá naše společnost
ze zákona registrována k dani z příjmů.

Ready Made společnosti prahaZaložení S.R.O. v Praze / Firmy Praha s.r.o.

Založení společnosti s.r.o.
» OBJEDNÁVKA Založení společnosti «
» za zvýhodněnou cenu 15 900 Kč «

Založení společnosti Praha

Cena založení společnosti obsahuje tyto služby:

Konzultace a poradenství před samotným založením společnosti;
Příprava potřebné dokumentace k založení společnosti;
Zajištění služeb notáře a příprava znění společenské smlouvy;
Zastoupení nově zakládané společnosti před správními úřady;
Stanovení a vyřízení vybraného souboru volných živností;
Úhrada všech zákonem stanovených správních poplatků;
Garance zápisu společnosti do obchodního rejstříku;
Složení základního kapitálu v případě potřeby;
Podnikatelské konto Klasik u České spořitelny zdarma;
Vyřízení výše uvedených bodů rovněž bez vaší osobní účasti.

Založení společnosti s.r.o. Praha
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.